2022 Asgari Ücret Rakamı Açıklandı 16.12.2021

2022 Asgari Ücret Rakamı Açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgi notuna göre,

2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4253,4 lira olacak.

SGK ve işsizlik sigortası primi dahil olmak üzere işverene toplam maliyet 5 bin 879 lira olacak. Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 4 bin 203 lira düzeyindeydi.

ASGARİ ÜCRET                 5 004,00

SGK PRİMİ % 14

700,56

İŞSİZLİK SİG.PRİMİ  % 1

50,04

KESİNTİLER TOPLAMI

750,60

NET ASGARİ ÜCRET

4.253,40

İŞVERENE  MALİYETİ

SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)

775,62

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ  % 2

100,08

İŞVERENE TOPLAM  MALİYET (****)

5.879,70

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi